Břeclav

Břeclavský zámek

je původně renesanční zámecká stavba, jež byla později přestavěna v romantizujícím stylu, v Břeclavi. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1]

Původně na místě zámku stál hraniční hrad vybudovaný knížetem Břetislavem I., od něhož panství dostalo své jméno. Hrad sloužil jako jedno ze správních středisek knížectví středověké Moravy, které se později stalo jedním z panských sídel. Později přemyslovský hrad i Novou a Starou Břeclav získali Žerotínové, kteří hrad 1. polovině 16. století přestavěli na renesanční zámekLadislav Velen ze Žerotína (1589-1622) za svoji účast nastavovském povstání po roce 1618 o břeclavské panství přišel. Roku 1638 jej získali Lichtenštejnové, vlastnící sousedních panství Valtice a Lednice. Za válek s Osmanskou říší a následující třicetileté války byly Stará i Nová Břeclav téměř zničeny. V rámci pozdějších rozsáhlých stavebních a krajinářských úprav lichtenštejnského panství, které daly vzniknout tzv. Lednicko-valtickému areálu, byl břeclavský zámek (který nebyl sídelním) jako součást komplexu přestavěn v romantickém stylu na umělou zříceninu.

Muzeum

farní kostel sv.Václava

je farním kostelem farnosti Břeclav. Se stavbou kostela se začalo v roce 1992. Kostel se nachází na náměstí, na místě původního barokního kostela z poloviny 18. století. Ale ještě dříve, před tímto barokním kostelem zde stál románský kostel, později přestavěn v gotickém slohu.

Pohansko lovecký zámeček

nechal postavit v letech 18111812 kníže Jan I. z Lichtenštejna. Návrh stavby vytvořil Josef Hardtmuth a Josef Kornhäusel.
V současnosti je zámek majetkem města Břeclavi. V jeho prostorách je od roku 1998 umístěna archeologická expozice břeclavského městského muzea. Jsou zde představeny nálezy z vykopávek stejnojmennéhoslovanského hradiště, nacházejícího se severovýchodně od zámku.

Archeoskanzen - Pohansko

je muzeum v přírodě, znázorňující velkomoravský kultovní, výrobní a obytný areál. K vidění je pohanská svatyně a kostrovépohřebiště z 10. stol., polozemnice, studna a keramická pec z 9. stol. Archeoskanzen se nachází nedaleko zámečku Pohansko u Břeclavi, v místech, kde bylo v průběhu 9. až 11. století v souvislosti se vznikem Velké Moravy, vybudováno jedno z největších středověkých hradišť ve střední Evropě. Kolem archeoskanzenu prochází naučná stezka Pohansko.

Židovská čtvrť