Fara - kavárna

Budova fary je pozdně barokní, z období vlády Josefa II. Je postavená jako čistě funkční komorní objekt pro nově myšlenou roli faráře – úředníka, jíž císař řešil správu země. Objekt je podlouhlý, přízemní, postavený kolmo ke komunikaci. Je  zastřešen sedlovou střechou,štít do ulice je střízlivě zdobný. Má velmi symbiotické postavení vzhledem ke kostelu, který stojí rovnoběžně s ní ve vzdálenosti 3 m. Na fasádě ke kostelu je v 50-tých letech provedené sgrafito  s tématem Dobrého pastýře se stádem ovcí. Pikantní na něm je podoba pastýře,který je v duchu 50-tých let  podobný soudruhu Gottwaldovi, byť je autorkou řádová sestra.

Nová náplň budovy je úplně jiná než původní – namísto obydlí, kanceláře a zázemí faráře je to kavárna se zázemím. Zajímavé je, že původní dispozice s enfiládou průchozích místností neomylně funguje i v novém provozu. Vlastní dispozice je rozdělena malou vstupní halou, nalevo je farní salón – kavárna a bar, napravo etnografický salón a jizba. Původní úzká (90cm) zásobovací chodba byla rozparcelována na nutné potřebné zázemí. 

Fara je opravena důsledně historickým způsobem. Byla zde opravena  původní fasáda a zrepasovány původní výmalby, podlahy a výplně otvorů. Zařízení je navrženo rovněž v tomto duchu, nenásilně, zčásti autorsky navržené, zčásti vybrané od starožitníků a vetešníků. Cílem bylo vytvořit autentické prostředí. Dále zde jsou klasické kavárenské stoly, ořechové lavice a židle, bar s mramorovou deskou, empírový typ kachlových kamen apod. Celá projektová příprava a realizace byla velmi intenzivní (celkem 6 měsíců).

CAFE FARA

Café Fara vzniklo tak nějak organicky v průběhu pěti let. Prvotní záměr bylo vytvořit malou kavárnu, o kterou by se staral čerstvý děda, tatínek majitele. Chodili by do ní lidi ze sousedství a měla by takovou domácí, klidnou atmosféru. Nedlouho  po otevření (na sv. Jiří 2009) bylo jasné, že zájem návštěvníků je veliký, že nejsou pouze ze sousedství a že se na něj bude muset zareagovat. Tak začal příběh tohoto intimního areálu.

Nyní se  věhlasný areál skládá z několika budov kolem podlouhlého dvora s ořechem – barokní fary, dřevěné stodoly, staré školy a sally terreny se sklepem, na ně navazuje zahrada. To vše je samozřejmě pod kompoziční ochranou kostela sv. Jiří. Všechny domy mají skoro totožnou obdélnou půdorysnou stopu. Vznikl areál vyhledávaný, pro svou atmosféru a sladké nicnedělání.